Reflextherapie

De INPP methode bestaat al enige tijd en is een bijzonder effectieve methode voor kinderen met leerproblemen. In de regel is worden kinderen in de leeftijd van 7, 8 jaar getest.

De methode van INPP wordt bij verschillende andere therapievormen omschreven als NOV reflextherapie, Neuro-ontwikkelingstherapie, primaire reflexen PR en neuro ontwikkelingsvertraging NOA. De basis van de INPP methode is overal hetzelfde namelijk door een oefening aan te bieden een werking te krijgen bij het remmen of inhiberen van een primitieve reflex (baby of alarmreflex).