Primitieve en Posturale Reflexen

Lees meer over de invloed van de onderstaande reflexen. De invloed van deze 4 reflexen zijn belangrijk bij het ontdekken van verschillende problemen die het kind kan ondervinden op school. Een neuro motorisch programma kan helpen om een reflex “onder controle” in een hoger gedeelte van de hersenen te krijgen.

Als u denkt dat aan de hand van deze beschrijving uw kind behandeld zou kunnen worden kunt u de vragenlijst invullen en naar één van onze therapeuten toesturen. Het reflex inhibitie programma is een ‘niet invasie’ methode om met oefeningen met ‘langzame’ bewegingen het kind betere motorische vaardigheden te geven.

Voor de beschrijvingen van primitieve en posturale reflexen klikt u hier. Hier wordt de Moro, ATNR, STNR, TLR en de spinale Galant reflex beschreven. U kunt ook naar www.inpp.be en www.inpp.nl gaan om meer te weten te komen over leerproblemen in relatie tot zien, horen, schrijven, lezen, rekenen, add/adhd en concentratieproblemen.