Neuromotorische rijpheid

Neuromotor of neuro-motor is de definitie voor stimulatie van bewegingszenuwen ook wel neuro musculair genoemd. Kinderen met een neuro motorische achterstand kunnen in de regel moeite hebben met leren.

Neuro motorische rijpheid is een indicatie om naar school te gaan en te kunnen gaan leren. De neuromotorische ontwikeling is zichtbaar in hoe het kind beweegt en waar de hersenen goed ontwikkeld zijn om onderwijs te volgen.

Neuro motorische reflexen is een verzamelnaam van primitieve en posturale reflexen die vanuit het centrale zenuwstelsel gestuurd worden en die vanaf een hersenstam niveau de motorische vaardigheden bij het kind beïnvloeden. Dit kunnen fijne en grove motorische bewegingen zijn en in welke mate deze de cognitieve vaardigheden beïnvloeden. Cognitieve vaardigheden zijn  alle vaardigheden die met het  leren te maken hebben zoals taal, lezen, schrijven, rekenen etc.

Neuro Motorische Reflex Integratie NMRI betekent dat met een bewegingsprogramma neurologische basis bewegingen geoefend kunnen worden die de motorische vaardigheden van het kind verbeteren. Dit betekent dat de grove en fijn motorische bewegingen worden geoefend en dat de ‘non motorische’ bewegingen (leren) makkelijker en zonder overmatig energie verlies bij het kind plaats kan vinden.

Dit is een artikel in het Engels van Sally Goddard Blyte:

Assessing Neuromotor Readiness for Learning:

Neuro Motor
Neuro Motor

The findings suggest that neuro-motor immaturity is a factor in a significant percentage of children in mainstream schools in several countries. The incidence appears to be highest amongst children already identified as having special needs.

What is the extent of the problem and what type of children does it affect?

In 1996 The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) in Chester, U.K developed two short screening tests designed to be used by teachers to observe the physical development of children from 4 -7 years of age and from 7 years of age upwards, together with a physical intervention programme.

Since 2004, a number of schools in different parts of the world have carried out formal evaluations using both the INPP screening test and intervention programme.

The findings suggest that neuro-motor immaturity is a factor in a significant percentage of children in mainstream schools in several countries. The incidence appears to be highest amongst children already identified as having special needs.