Neuro Motorische Reflex Integratie (NMRI)

NMRI staat voor Neuro Motorische Reflex Integratie. Reflexintegratie is de inhibitie van primitieve of primaire reflexen en stimulatie van de posturale of houdingsreflexen.