ISND-INPP JAARCURSUS

ISND-INPP JAARCURSUS

logoINPP

Opleiding tot  ©INPP-NDT therapeut in de ISND-INPP Jaarcursus 

                                             

 

Informatie over de INPP jaarcursus 2013-2014 tot ©INPP-NDT therapeut

Start: Donderdag 21 november tot en met 23 november 2013

  

Ik ben verheugd om de één jaar trainingscursus in de Neurologische- Ontwikkelingsvertraging (NOV-NDD) INPP door het ISND- INPP in 2013 aan te bieden, waarbij mensen worden opgeleid tot © INPP-NDT therapeut. Deze cursus gaat donderdag 21 november 2013 van start. Hieronder vind je de nodige informatie om te kijken of deze cursus wat voor jou is.

Voor wie is deze cursus bestemd:

Deze cursus is ontwikkeld voor mensen die een afgeronde opleiding hebben op HBO niveau, of minstens 5 jaar werkervaring hebben in het onderwijs (remedial teachers bijvoorbeeld), in hun eigen praktijk met kinderen werken of werkzaam zijn op medisch gebied of psychologie. Daarnaast is deze cursus ook bestemd voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Mensendiecktherapeuten, Cesartherapeuten, logopedisten en pedagogen.

Wil je meer weten over de toelating tot de cursus, dan kun je schriftelijk of mondeling contact met me opnemen. Hieronder tref je mijn gegevens aan.

Wat kun je verwachten van de cursus:

Er zal een uitgebreide introductie plaatsvinden met betrekking tot de verschillen tussen normale- en vertraagde reflex ontwikkeling, inclusief aanwijzingen,  symptomen en implicaties. Tevens de student bekend te maken met de identificatie en onderzoek naar ontwikkelingsvertraging (NOV-NDD) gerelateerd aan de inhiberende (remmende) werking van de primitieve reflexen en ontwikkeling van de posturale reflexen. Verder zal het gebruik van de vragenlijst bij de anamnese, neurologische diagnostische onderzoek en het oefenprogramma INPP een grote plek innemen.

Hierdoor ontwikkelt de student de mogelijkheden om de gegevens te interpreteren en het communiceren van de testresultaten. De student leert om zowel de herhalingsonderzoeken en tevens het remediërend/herstellend programma verder te begeleiden.

Identificeren of het kind van het individuele INPP programma gebruik kan maken. Het administreren en interpreteren van de INPP diagnostische onderzoeksresultaten. Mondelinge en geschreven rapportages af te kunnen leveren aan de hand van de gegeven informatie. Een remediërend/herstellend programma voor te schrijven aan de hand van de bevindingen. Een opvolgend consult voor te bereiden met vaste intervallen voor een kind dat met het INPP programma bezig is. Het zelfstandig veranderen van en aanpassen van het individuele bewegingsprogramma van het kind dat met het INPP programma bezig is.

De cursus inhoud:

De cursus geeft in een breed neurologisch spectrum de door INPP- Chester ontwikkelde diagnose en behandelmethode weer. Dit om achter de vele leer-, sociale-, bewegings- en waarnemingsproblemen bij kinderen en jongeren met neurofysiologische ontwikkelingsvertraging te komen. Door nog de  aanwezige primitieve reflexen te ontdekken opent dit een kans om deze kinderen te helpen en naar de werkelijke oorzaak te kijken van het leer- of bewegings ‘probleem’ en niet alleen de symptomen te bestrijden die aan de oppervlakte liggen.

De trainer- opleider:

Jur ten Hoopen is leraar aan de International School for Neuro-Development Training and Research (ISND). Hij is betrokken bij het INPP Polen en heeft deze cursus de afgelopen 5 jaar in het Engels en Duits in Polen gegeven. Hij vertegenwoordigt INPP in Nederland onder de naam INPP Nederland.

 

Hoe is de cursus opgebouwd:

De cursus bestaat uit 4 modules, met daartussen een paar maanden voor thuisstudie en het doen van de meegegeven opdrachten. Deze bestaan uit praktijkoefeningen met neurologische testen en INPP oefeningen met hun remediërende/herstellende werking.

 

Inhoud van de modules:

Module 1.  3 dagen 24 lesuren

–          Introductie in de opbouw en functie van het centrale zenuwstelsel  CZS

–          De normale neurofysiologische- en bewegingsontwikkeling van kinderen

–          De opkomst en inhibitie (remming) van de intra uterine- en primitieve reflexen en  de invloed op de vroege ontwikkeling van het kind.

–          Bespreking van alle primitieve reflexen die door INPP getest en ingezet worden om tot inhibitie van de primitieve reflexen te komen.

–          Gebruik en uitleg van de vragenlijst van de INPP website. Gebruik van de vragenlijst bij de anamnese in het eerste gesprek  tussen de ouders en de therapeut. Gebruik en uitleg van de vragenlijst(en) voor volwassenen.

–          Examenvragen bespreken en aan de hand van theoretische- en praktische voorbeelden inzicht in de examenvragen te krijgen.

 

Praktijkfase en bespreking van de opdrachten voor de thuisopgave. Literatuurstudie en uitleg over de schriftelijke verhandeling met betrekking tot één thematisch zwaartepunt. Het behandelen van 6 vragenlijsten en de relevante voorgeschiedenis van de betreffende kinderen onderzoeken.

Module 2.  4 dagen 32 lesuren

–          Introductie in de diagnostiek ten aanzien van de neurofysiologische ontwikkelingsstand van een kind, de INPP diagnostische beoordeling.

–          De diagnostiek ten aanzien van alle gebieden die neurologisch getest kunnen worden.

–          Grove en fijne motoriek, coördinatie en evenwicht.

–          Testen van het cerebellum (de kleine hersenen) en dysdiadochokinesie.

–          Testprocedures van de primitieve reflexen en  testprocedures van de houdingsreflexen.

–          Oculo-motorisch (oogbeweging) onderzoek en testen voor visuele perceptuele waarneming.

–          Examenvragen bespreken en aan de hand van theoretische- en praktische voorbeelden inzicht in de examenvragen te krijgen.

Praktijkfase en bespreking van de opdrachten voor de thuisopgave. Bespreking van de schriftelijke verhandeling. Het uitvoeren van 6 diagnostische beoordelingen bij een kind of volwassene.

 

Module 3.  4 dagen 24 lesuren

–          Bespreking van de vragen en problemen bij de diagnostische beoordeling.

–          Introductie van het “report reading”.

–          Uitgebreide uitleg over het samenstellen van een schriftelijke rapportage en hoe de mondelinge rapportage overgebracht kan worden.

–          Introductie van het samenstellen van een behandelplan in de vorm van een oefenprogramma volgens INPP. In welke fase geef ik welke oefening.

–          Alle INPP oefeningen die voor de patiënt bedoeld zijn, zelf ook oefenen.

–          Introductie in het uitvoeren van het reflex-herhalingsonderzoek.

–          Examenvragen bespreken en aan de hand van theoretische- en praktische voorbeelden en inzicht in de examenvragen te krijgen.

Praktijkfase en bespreking van de opdrachten voor de thuisopgave. Praktijkervaring opdoen met het INPP bewegingsprogramma en bij 4 kinderen uitvoeren en het oefenen met 2 kinderen met het doen van herhalingsonderzoeken.

 

Module 4. Bestaande uit  2 dagen 16 lesuren en 2 examendagen

–          Bespreking van de supervisiedagen.

–          Bespreking van de case studies.

–          Bespreking van de testprocedures.

–          Uitgebreide bespreking van de voorgaande 3 modules en examen.

–          Uitbreiding van het programma van INPP oefeningen.

–          Examen. Zie tabel examen.

 

Achtergrond:

De cursus in de INPP methode wordt in Nederland verzorgd in samenwerking met het Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) in Chester (UK). Deze organisatie is door psycholoog Peter Blythe Ph.D. in 1975 opgericht. Het instituut is opgezet in de privé sector als onderzoeksorganisatie om het effect te onderzoeken bij kinderen met een onder ontwikkeld functioneren van het centrale zenuwstelsel met specifieke leerproblemen (SLP-SLD) en volwassenen die leiden aan agorafobie (pleinvrees) (DSM-IV angststoornissen) of paniek- en angstaanvallen. Het onderzoeksinstituut heeft in de laatste jaren betrouwbare methodes ontwikkeld  voor de neurologische onderzoekbatterij INPP en daarnaast  herstellende interventies en trainingen ten aanzien van bovengenoemde gebieden.

Sinds 1975, heeft INPP duizenden kinderen en volwassenen behandeld met problemen die teruggebracht kunnen worden tot de ontwikkeling- en functioneren van het centrale zenuwstelsel. Hierover is gepubliceerd onderzoek te verkrijgen, zie verderop.

Dr. Peter Blythe heeft vanaf de jaren zeventig deze trainingscursussen gegeven aan kleine groepen van professionals in het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Tijdens de jaren negentig is de officiële trainingscursus in de methode ontwikkeld door het INPP  in het Verenigd Koningrijk  van start gegaan. Deze cursus wordt nu in vele landen gegeven, waaronder Duitsland, Polen, Italië, Finland, Zuid -Afrika,Nieuw Zeeland, Verenigde Staten en Nederland.

Vanuit het hoofdkantoor van INPP in Chester worden alle diploma’s en certificaten uitgegeven. Sally Goddard-Blythe MSc. FRSA, is de huidige directeur en chef de kliniek van het INPP- Chester. Tevens is Sally Goddard-Blythe auteur van meerdere boeken en publicaties. Voor meer informatie hierover: www.inpp.org.uk en www.inpp.nl

 

Examen:

–          Korte  examenvragen (theorie) – 20 korte vragen in 1 uur.

–          Lange examenvragen (theorie) – 3 lange vragen beantwoorden in 2 uur.

–          Korte  examenvragen (praktijk) – 20 korte vragen in 1 uur.

–         Lange examenvragen (praktijk) – 3 lange vragen beantwoorden in 2 uur.

Mondeling en praktisch examen en tevens bespreking van de examenvragen en de uitslag van de behaalde resultaten. 

 

Het behalen van het certificaat INPP:

De  cursist dient voor elk examenonderdeel een minimum percentage van 60% te behalen om als competent te worden beoordeeld. Er geldt geen van te voren vastgesteld percentage kandidaten die niet zullen slagen, elke cursist wordt beoordeeld op zijn of haar eigen competentie. De cursisten dienen in alle gebieden te kunnen aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om voor certificering in aanmerking te komen.

Indien een cursist er niet in slaagt het minimumpercentage van 60% te behalen, wordt de cursist verzocht de relevante module het volgende cursusjaar bij te wonen of hij/zij kan extra schriftelijke- of praktijkgerichte oefeningen voorgeschreven krijgen.

De cursisten dienen alle schriftelijke opdrachten, van gewenst niveau,  voor de afgesproken datum afgerond te hebben. Het door Sally Goddard en/of Peter Blythe getekende certificaat zal via de post worden opgestuurd.

 

Supervisie:

Na het behalen van het INPP NDT certificaat, dient de student/collega binnen 12 tot 18 maanden, 2 dagen supervisie te volgen. Daarna is het nodig om minstens eens in de 24 maanden supervisie te volgen zodat het INPP NDT certificaat  geldig blijft.

Ook is mogelijk na het behalen van het examen om als collega te worden vermeld op de INPP website, tegen het dan geldende tarief. Naast het vermelden van je naam, heb je dan ook de beschikking over de op de website staande vragenlijst voor je cliënten.

 

Kosten:

De kosten voor de eerste module bedragen € 495,00. Voor de 2e module zijn de kosten € 655,00 en voor de  3e module zijn de kosten € 655,00. De kosten voor de 4e module zijn € 655,00. Het totale cursusgeld bedraagt € 2495,00.

Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal, het examen en certificatie door het INPP-Chester. Daarnaast is de koffie & thee ook in het cursusgeld inbegrepen. Lunch is exclusief het cursusbedrag.

 

Aanmelding en betaling:

Na je schriftelijke aanmelding dien je een aanmeldingsbedrag van € 200,00 op het ING rekeningnummer  00 84 795, van OCA- Aan huis service optiek te storten. Hiermee is je cursusplaats verzekerd. Het aanmeldingsbedrag is een deel van het cursusbedrag en wordt onder de volgende voorwaarden teruggestort.

 1. De cursus niet zal plaatsvinden.

 2. Als 6 maanden voor aanvang door de cursusaanbieder/cursist de cursus wordt afgezegd.

3. Bij  afzeggen 8 weken voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het gestorte bedrag in rekening gebracht.

4. Bij latere afmelding wordt 75 % van het gestorte bedrag in rekening gebracht.

De rest van het bedrag ter hoogte van  € 550,00 dient uiterlijk 4 weken voor de cursusaanvang op de aangegeven bankrekening te zijn overgeschreven. Het aanmeldingformulier wordt in een aparte pdf naar je toegestuurd.

Het aantal  deelnemers aan de cursus is maximaal 12 personen, aanvang bij minimaal 6 personen*. De aanmelding is op volgorde van aanmelding.

* Heb je zelf een groep van collega’s die getraind willen worden in de INPP methode dan kan dat, in overleg met mij zijn er verschillende mogelijkheden.

 

Accommodatie:

De overnachtingen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. 

 

Hoe verder?

Nadat je inschrijving definitief is, ontvang je via mail de literatuurlijst en een routebeschrijving. Via mail word je op de hoogte gehouden over belangrijke mededelingen en eventuele veranderingen. Ik kijk er naar uit deze cursus weer te mogen geven en hoop je in mei te mogen begroeten. Als je nog vragen hebt, beantwoord ik ze graag.


ISND INPP JAARCURSUS- ISND INPP JAARCURSUS- ISND INPP JAARCURSUS