Benaudira leren

De methode om kinderen te helpen met hoortraining is ontwikkeld door Holger Raddatz. Holger Raddatz is onderzoeker op het gebied van tinnitus en slechthorendheid. BENAUDIRA Individuele hoortraining kan toegepast worden bij mensen met slechthorendheid, tinnitus en auditieve verwerkingsproblemen.

Ook wordt er cursus gegeven in een basiscursus van 3 dagen om meer te leren over de theorie en achtergrond van deze methode en hoe deze toe te passen is in uw praktijk. Voor welke mensen is deze cursus bedoeld?

Benaudira leren is een cursus is bedoeld voor iedereen die nog geen ervaring heeft met het afnemen van een audiogram en deze te intepreteren. De basiscursus is bedoeld voor:

 • Logopedisten
 • Natuurgeneeskundigen
 • Motorisch Remedial Teachers MRT
 • Leertherapeuten
 • Ergotherapeuten

De vervolgcursus is de cursus om tinnitus te herkennen. Deze cursus is ook bedoeld voor audiciens en mensen die bekend zijn met audiometrie.

Het horen heeft invloed op:

 • Lezen en schrijven
 • Woordblindheid
 • Spreken
 • Stotteren
 • Afasie
 • Gestoorde spraakontwikkeling
 • Concentratie
 • Hyper activiteit ADHD/ADD.

Het horen heeft ook invloed op:

 • Overgevoeligheid bij verschillende soorten van geluid
 • zachte, monotone stem
 • Onduidelijke uitspraak
 • Verwisseld verschillende klanken
 • Omkeren van letters of het verkeerd horen van gelijksoortige klinkende letters en woorden
 • Het verkeerd verstaan van vragen
 • Korte concentratieboog

Wil je nog meer weten over Benaudira leren ga dan naar www.benaudira.nl

Benaudira leren