BENAUDIRA Hoortraining

Het doel van de BENAUDIRA methode is om door middel van auditieve training en met het regelmatig beluisteren van een geïndividualiseerde trainings – CD met muziek, spraak en geluid te komen tot een evenwicht in de auditieve verwerking en het horen te optimaliseren. Hierdoor laten zich verschillende probleemgebieden zoals bijv. ADHD, ADD, Lees- en/of spellingsstoornis, spraakstoornissen zich positief beïnvloeden. Een ander gebied waar Benaudira Individuele Hoor Training effectief kan zijn is met de behandeling van verschillende vormen van Tinnitus.

Onze cursussen worden uitgevoerd in twee stappen. 

Eerste stap:

Drie-daagse basiscursus: Deelnemers leren de basisvaardigheden om de BENAUDIRA  methode aan te bieden op de volgende gebieden:

 • Lees- en/of spellingsstoornis
 • Concentratiestoornissen
 • Snel afgeleid zijn
 • ADHD/ADD
 • Vertraagde / gestoorde spraakontwikkeling
 • Articulatie en spraakproblemen
 • Stotteren
 • Afasie
 • Auditieve verwerkings- en waarnemingsstoornissen (AVWS)
 • Auditieve vertraging
 • Auditieve verwarring

 Inhoud van de opleiding:

 • BENAUDIRA individuele hoortraining – hoe werkt het?
 • Audiometrie: theorie en oefening • Interpretatie van audiogrammen
 • Verloop van de therapie
 • Theorie van de centrale auditieve verwerking en mogelijke stoornissen
 • Anatomie, pathologie en fysiologie van het gehoor
 • Advies aan de klient.

Na het volgen van de cursus kunnen de deelnemers met de BENAUDIRA methode voor hoortraining werken.

De uitgebreide website van Benaudira is te vinden bij: www.benaudira.nl

Ons team bestaat uit experts uit verschillende vakgebieden. Logopedisten, ergotherapeuten, leertherapeuten, motorische remedial teachers, neuro ontwikkelings therapeuten INPP en natuurgeneeskundigen. Holger Raddatz is de oprichter van de BENAUDIRA methode.

Tinnitus

Tinnitus uit zich door oorsuizen oftewel oorgeruis, die meestal subjectief ondervonden worden. Voor de betrokken mensen betekent hun tinnitus vaak een massieve verslechtering van de levenskwaliteit.

Actuele onderzoeken bewijzen: Tinnitus kan door hoortraining afnemen of zelfs verdwijnen.

Tinnitus ontstaat door een verkeerde schakeling van neuronen in de hersenen. Het vermogen van de hersenen, latent aanwezige zelf veroorzaakte geluiden als niet benodigd te herkennen en te filteren, is gestoord. Gelukkig kunnen de hersenen echter tot op een hoge leeftijd getraind worden.

Doel van de auditieve training is de centrale gehoorverwerking zo in evenwicht te brengen,dat de hersenen deze oorgeruisen  niet verder veroorzaken.
De BENAUDIRA auditieve training is zo geconcipieerd, dat bij geringe financiële en tijdelijke inzet goede resultaten voor de patiënten mogelijk zijn.
Holger Raddatz (Hp) en Manfred Braig(HP) hebben 2004 en 2005 een verkennende studie tot behandeling van tinnitus door individuele auditieve stimulatie doorgevoerd.

50% der deelnemers ervoeren een duidelijke verbetering of een voortdurende bevrijding van de klachten. Onder de deelnemers aan het onderzoek waren slechthorende en niet slechthorende patiënten. De groep van de niet-slechthorede beleefde zelfs tot 75% een verbetering of werd vrij van klachten.

Sindsdien worden betrokkene patiënten met de BENAUDIRA auditieve training of hoortraining geholpen. De resultaten zijn vaak zeer goed.

Hier meer informatie over de cursus van  Benaudira hoortraining:

Deze websites kunt u bezoeken voor meer informatie: