Benaudira Downloads

Hier kunt u diversen digitale folders van Benaudira downloaden:

Methode

De weg van het geluid van buitenaf tot aan het waargenomen geluid in de hersenen omvat meerdere stappen.

Ten eerste bereikt het geluid het uitwendige oor en passeert de uitwendige gehoorbuis. Dan treft het op het trommelvlies en komt in het middenoor. Van daaruit wordt het naar het binnenoor overdragen, waar het in neurale impulsen omgezet wordt. Deze impulsen bereiken via de gehoorzenuw de hersenen en worden daar verwerkt.

De volledige keten van het horen moet precies functioneren, zodat bijv. Spraakklanken optimaal waargenomen en van elkaar onderscheiden kunnen worden. Bestaat er echter op een punt van deze keten een probleem, kan ook het verwerken van het gehoorde belemmerd zijn. Liggen deze problemen op het gebied van het middenoor of binnenoor, moeten ze door een KNO-arts vastgesteld en zo nodig behandeld worden.

Ook als de oren optimaal functioneren, kan de centrale hoor waarneming belemmerd zijn. Deze belemmering kan daarin bestaan, dat de mens algemeen te zacht hoort. Het kan echter ook het geval zijn, dat enkele toonhoogtes (frequenties) te sensibel gehoord worden en in vergelijking daarmee andere frequenties niet sensibel genoeg. Het gehoorde wordt dan onevenwichtig verwerkt.

Bovendien is het voor een optimale hoor verwerking nodig, dat het samenwerken van de beide hersenhelften (hemisferen) harmonisch is. Als dit niet het geval is, is geen dominant oor geprononceerd, beide oren wisselen in de lateraliteit heen en weer. Het gehoorde kan dan vertraagd waargenomen worden of in de volgorde door elkaar raken.

BENAUDIRA biedt de mogelijkheid de centrale hoor verwerking met betrekking tot deze aspecten te verbeteren.

De basis van de auditieve training is een door Holger Raddatz (in coöperatie met experts van verschillende therapievormen) speciaal voor dit doel ontwikkelde verzameling van instrumentale muziek, gezang, spraak en geluiden.  Voor ieder betrokken persoon wordt daaruit een voor hem/haar passende keuze samengesteld.

In het onderzoek worden verschillende tests voor de beoordeling van het gehoor uitgevoerd. Op basis van de gewonnen resultaten wordt voor elke patiënt een precies op zijn behoeftes afgestemde trainings-CD geproduceerd.

Met de CD wordt thuis meermaals per week voor telkens 10 tot 20 minuten met een koptelefoon geoefend.

Na 6 – 12 weken wordt er een nieuwe test bij de therapeut gedaan. Daarna wordt een op de actuele situatie aangepaste CD vervaardigd. In totaal worden de tests bij de therapeut en het horen van een training – CD 3 tot 5 keer binnen een jaar herhaald.

Deze websites kunt u bezoeken voor meer informatie: