Glossarium

Glossarium

Hier vindt u meer informatie over het Glossarium. Wij proberen een compleet overzicht te krijgen van de verschillende leerproblemen en leerstoornissen waar een kind last van kan hebben en proberen de juiste remedie daarvoor te vinden. Het Glossarium is een verklarende woordenlijst, bestaand uit vaktermen met uitleg.

Ontdek hoe het INPP uw kind kan helpen om een leerachterstand in te halen en de problemen met lezen, schrijven, spelling, rekenen en concentratie kan overwinnen.

Ga naar de vragenlijst
Neuromotor Immaturity NMI

Glossarium INPP A – M

 

leerproblemen, leerstoornis

 

 

 

 

 

A.

 • Afasie
 • Auditieve informatieverwerking
 • ADD
 • ADHD
 • Auditieve vertraging
 • Auditieve verwarring
 • Autisme
 • Asymmetrische Tonische Nek Reflex
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • ATNR
 • Asperger's
 • Auditieve lokalisatie
 • Audiogram
 • Auditieve selectie
 • Auditieve synthese
 • Auditieve concentratie stoornissen
 • Agressie
 • Accommodatie
 • Accommodatie problemen
 • Afferent
 • Automatiseren
 • Auditieve informatieverwerking therapie
 • Accommodatie en convergentie problemen
 • Alarm reflex
 • Alarm reflexen

B.

 • Benaudira
 • Blythe, Peter
 • Beelddenken
 • Baby reflexen
 • Binoculair zien
 • Bijles met huiswerk
 • Babkin Response
 • Bal vangen (moeite)
 • Bioptor test (visuele screening)
 • Baby reflex

C.

 • Convergentie
 • Convergentie Insufficientie
 • Concentratie problemen
 • Compenserend gedrag

D.

 • Dyspraxie
 • Dyslexie
 • Dysgrafie
 • Dichotische test
 • Depressie
 • Dominantie van oor, oog, hand, voet en hersenhelft

E.

 • Emotionele blokkade
 • Efferent
 • EMDR

F.

 • Fixatie Disparatie
 • Fixatie
 • Fonologisch geheugen= Heeft als taak auditieve informatie op te slaan.
 • Fijne Motoriek
 • Fixatie problemen door slechte oogvolgbeweging

G.

 • Gedragsmoeilijkheden
 • Gedragsproblemen
 • Gefrustreerd over resultaat
 • Grove motoriek
 • Gymnastiek
 • Glossarium INPP
 • Glossarium Benaudira

H.

 • Hoortherapie
 • Huilbaby
 • Hyperactief
 • Hoortraining
 • Houding (te slap of te verkrampt)
 • Houterige motoriek

I.

 • Instabiele Fixatie
 • In Utero= In de baarmoeder van de moeder

J.

K.

 • Kralenkoord
 • KiSS Syndroom = Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie
 • KiDD Syndroom = Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie
 • Kruipen op de buik
 • Kruipen op handen en knieen
 • Kan niet stilzitten door de nog aanwezig spinale Galant reflex
 • Klok kijken

L.

 • Leerproblemen
 • Leesproblemen
 • Landau Reflex
 • Lichtgevoelig
 • Leerstoornissen

M.

 • Moro Reflex
 • Marsden bal
 • Mutisme (selectief)
 • Motoriek
 • MRT Motorisch Remedial Teacher
 • Mediaan lijn
 • Methylfenidaat (Ritalin)
 • Morsen met eten
 • Maico audiometer
 • MAICO Diagnostic Audiometer
 • Maico MA 33

 

Glossarium INPP N – Z

Glossarium INPP

N.

 • Neurologie
 • Neuro-motorische reflexen
 • NMRI
 • Neuromotorische reflexen
 • Neuro Motorische Reflex Integratie 
 • Neuro Ontwikkelingsvertraging NOV
 • Neuro Ontwikkelingsachterstand NOA
 • Neuro Ontwikkelingstherapie
 • Neuromotor Immaturity
 • Neuromotor Maturity
 • Niet verbale leerstoornissen
 • Neuro psychologie

O.

 • Optologie
 • Oog hand coordinatie
 • Optometric Extension Program OEP
 • Oogdominantie
 • Overgevoelig voor geluid
 • Oogsamenwerkings problemen
 • Oogbeweging
 • Overgevoelig voor lichtprikkel door de nog aanwezige Moro reflex
 • Oververmoeid door compenserend gedrag (Moro reflex)
 • Overlevingsreflexen
 • Overlevingsreflex

 

P.

 • Primitieve reflex/ reflexen
 • Primaire reflex/ reflexen
 • PDD- NOS
 • Problemen op School
 • Piaget
 • Proprioceptie= Het vermogen om te weten waar verschillende lichaamsdelen zijn in de ruimte en zonder bewust na te denken om complexe handelingen en bewegingen uit te voeren.
 • Parasympatisch zenuwstelsel
 • Prikkelgebonden (stimulus bound)
 • Prisma bril

Q.

R.

 • Reflex Inhibitie programma INPP
 • Reflexen
 • Rekenproblemen
 • Reflexintegratie
 • Reflex integratie

S.

 • Symmetrische Tonische Nek Reflex STNR
 • Spinale Galant Reflex
 • Sensomotoriek
 • Spellingstoornis
 • Sensorische Integratie (SI)
 • Saccadische oogbeweging
 • Spiertonus

T.

 • Taalproblemen
 • Touwtje springen
 • Tonische Labyrintreflex TLR
 • Tinnitus
 • TTNR Getransformeerde Tonische Nek Reflex (volgens INPP)
 • Tooties zijn zandzakjes om motoriek en cognitieve vaardigheden te stimuleren

 

U.

 • Utermöhlen prismabril
 • Utermöhlen G.P. (oogarts en KNO-arts)

V.

 • Visuele training
 • Visueel Screener
 • Visuele disfunctie
 • Verbale leerstoornis
 • Visuele trainer volgens OEP
 • Visuele perceptie= Visueel angeboden informatie te kunnen verwerken en op te slaan en weer uit het geheugen kunnen oproepen (korte termijn geheugen)
 • Visueel motorische Integratie
 • Vestibulair functioneren
 • Visueel Ruimtelijke problemen
 • Vangen van een bal
 • Visuele screening (Bioptor test)
 • Verbaal-Performaalkloof
 • Visuele informatieverwerking

W.

X.

 • X as
 • X, Y en Z as
 • X, Y en Z as voor ruimtelijk inzicht en oriëntatie

 

Y.

 • Y as
 • X, Y en Z as

Z.

 • Z as in relatie tot Symmetrische Tonische Nek Reflex STNR
 • X, Y en Z as
 • Zwemmen
 • Z as is de kijkrichting van de 2 ogen vooruit in de verte en naar dichtbij. Gestuurd door de accommodatie en convergentie
 • Zandzakjes (tooties)