Hoortraining

Hoortraining van BENAUDIRA is een effectieve methode die eenvoudig kan worden ingezet. BENAUDIRA reguleert en verbetert het centrale horen, de auditieve lateraliteit en de daarmee verbonden vaardigheden.

Aandacht en concentratie

  • Concentratiestoornis
  • Snel afgeleid zijn
  • Attention Deficit Disorder (ADD)
  • ADD met hyperavtiviteit (ADHD)
  • Problemen met aandacht en concentratie spanne

Hoortraining bij Concentratie en aandacht – ADD en ADHD

Snel afgeleid zijn en concentratie problemen kunnen door een onevenwichtige auditieve waarneming veroorzaakt worden.

Als iemand geen goed evenwicht in de waarneming van lage en hoge frequenties heeft, hoort hij storende geluiden, en eventueel harder dan het zinvolle en betekenisvolle geluid (zoals bijv. spraak).

Kinderen horen bijvoorbeeld het verkeer op straat voor de school, het lopen in het trappenhuis op school en de leraar/lerares in de lerarenkamer harder of bijna even hard als de stem van de leraar/ lerares in de eigen klas.

Ook nemen deze kinderen spraakklanken zachter en minder duidelijk waar dan de geluiden, die door het lopen van de kinderen op de vloer, door het schuiven van stoelen of andere storende geluiden die worden veroorzaakt.

Maar het is juist het stemgeluid en het praten van de leraar/lerares en de medescholieren dan waarop de het kind zich moet concentreren zoals de taken die op school gedaan moeten worden. Volwassenen vinden het bijvoorbeeld moeilijk, in een luidruchtige omgeving zoals een café een gesprek te volgen en te voeren of zich in een grote kantoorruimte op een telefoongesprek te concentreren. (cocktail party deafness)

Mensen met een onevenwichtigheid in de centrale auditieve waarneming moeten veel meer concentratie opbrengen om belangrijke delen van een gesprek akoestisch te kunnen verstaan en om de achtergrondgeluiden uit te filteren. Deze voortdurende inspanning kan gemakkelijk tot overbelasting leiden.

Uit deze overbelasting raken de betroffen mensen dan in een concentratiezwakte en zijn snel afgeleid. De aandacht wordt minder, omdat het voor deze mensen het gewoon te vermoeiend is, om zich nog langer te concentreren. ADD is niet altijd de juiste diagnose in deze context.

Sommigen compenseren hun overbelasting door overdreven activiteit of zelfs door agressief gedrag, maar ook fysieke symptomen zoals hoofdpijn zijn mogelijk. Hier wordt vaak ten onrechte uitgegaan van dat de persoon ADHD zou hebben.

Door het herstellen van het evenwicht bij het horen kan bij deze mensen een belangrijke deel van de oorzaak van de overbelasting uit de weg ruimen. Kinderen valt het dan makkelijker de stem van de leraar/lerares  te volgen. Ze hebben minder kracht nodig om het onderwijs te volgen. Ook de betrokkene volwassenen kunnen zich gemakkelijker op belangrijke akoestische inhoud concentreren en storende geluiden uitfilteren. Daaruit ontstaat ontspanning en dit leidt tot  een langere tijd om informatie op te nemen.

BENAUDIRA biedt de betrokkenen een auditieve training aan, die het fundament van ontspannen horen kan geven.