Welkom bij Leerproblemen.EU

LEERPROBLEMEN en INPP reflexintegratie voor leerkrachten en scholen

Wat zijn leerproblemen. Hier een aantal symptomen wat wij onder leerproblemen verstaan.

 • Dyslexie
 • Beelddenker
 • trage informatie verwerking (auditief of visueel)
 • Hoogbegaafdheid
 • Automatiseren (groep 3 en groep 4)
 • Dyscalculie
 • Compensatie
 • Werkhoudingsproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Hoe kan een leerkracht leerproblemen signaliseren?

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Dit is een vorm van neuro-motorische rijpheid. Elk kind zal in zijn of haar ontwikkeling uiteindelijk motorisch rijp moeten worden. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Medicijnen zijn hier niet nodig.

Bij INPP kijken we naar de oorzaken achter de leerproblemen en trachten deze aan te pakken door een bewegingsprogramma. De INPP reflexintegratie therapie dient dagelijks te worden uitgevoerd thuis, onder begeleiding van de ouder(s). Het bestaat uit hele eenvoudige en repetitieve oefeningen.

Wij kunnen helpen met;

 • leesproblemen
 • leerproblemen
 • schrijfmoeilijkheden
 • dyslexie, dyscalculie
 • dyspraxie (DCD)
 • ADD
 • ASS (Autistisch Spectrum Stoornis)
 • (faal)angst, gebrek aan zelfvertrouwen

De reflexintegratie wordt uitgevoerd in meer dan 20 landen en heeft reeds duizenden kinderen geholpen sinds 1975.

EERST BEWEGEN, DAN LEREN

INPP dagcursus Eerst bewegen, dan leren op zaterdag 21 mei 2022. De cursusdag is van 9.30 uur tot 16.30 uur in Dorpshuis de Neng in Hoogland.

De 1 dagcursus wordt gegeven door Jur ten Hoopen aan de hand van het boek Eerst bewegen, dan leren. Je krijgt als deelnemer nog naast het boek een uitgebreide handout uitgereikt tijdens de cursusdag.

De cursus is inclusief het boek Eerst bewegen dan leren. De kosten van de dag zijn €202,30 inclusief btw (heb je het boek al in bezit dan wordt het bedrag van €33,10 afgetrokken. Het restbedrag is dan €169,20 incl. 21% btw)

De INPP cursus bestaat uit theorie over de leerproblemen in de klas en hoe het kind met INPP reflexintegratie oefeningen een sterkere motorische rijpheid kan ontwikkelen.

Aanmelden kan door een korte e-mail te schrijven naar info@inpp.nl Voor verdere informatie ben ik op werkdagen bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 06- 5020 7521

Mocht je gebruik willen maken van de lunch in Dorpshuis de Neng dan zijn er extra kosten van €6,55. Laat in de mail even weten dat je de lunch meegebruikt.

Na je aanmelding per e-mail krijg je antwoord met een bijlage met verdere informatie.

Plaats: Dorpshuis de Neng, Engweg 7, 3828 CJ Hoogland.

INPP JAARCURSUS VOOR PROFESSIONALS

Volg onze jaarcursus in juni 2022 en word een erkend INPP therapeut:

Opleiding tot INPP therapeut. De INPP methode is een oefenprogramma ter bevordering van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. De INPP jaarcursus start op 8 juni  2022 in dorpshuis de Neng in Hoogland (Amersfoort). Zie in de rechterkolom alle data voor de INPP jaarcursus.

Voor meer informatie over de opleiding. Klik hier voor meer informatie: Klik hier voor INPP jaarcursus

NEUROMOTORISCHE ONRIJPHEID

Een INPP-therapeut zal zoeken naar symptomen van “neuromotorische onrijpheid”. In Chester gebruikt men de term Neuro Developmental Delay (NDD).

Met deze term beschrijven we het overslaan of niet goed doormaken van een vroege ontwikkelingsfase. Elke voldragen baby wordt geboren met een set van primitieve of survival reflexen die worden geïntegreerd door het steeds volwassener wordende brein van een kind in ontwikkeling. Primitieve reflexen verdwijnen gedurende het eerste levensjaar. Door moeilijkheden tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste levensmaanden zou het kunnen dat het kind een andere start krijgt in het leven. Het kan dat de primitieve reflexen niet ten volle worden doorleefd en dus nog blijven nazinderen in het lichaam van een 7 jarige (of ouder). Dan houden deze primitieve reflexen, die een neuromotorische onrijpheid markeren, het motorisch en cognitief ontwikkelen van het kind tegen.

Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, hyperactiviteit, hypersensitiviteit, onderpresteren.
Kortom het kind is niet meer gemotiveerd om naar school te gaan, huiswerk te maken of voelt dat zijn inspanningen niet worden beloond. Elke reflex kan een weerslag hebben op een bepaald domein van de leerproblemen problematiek. De ene beïnvloedt het handschrift, de andere zit het stilzitten in de weg of zorgt ervoor dat het kind nog steeds in bed plast…

NEUROMOTORISCHE ONTWIKKELING

In een notedop

 • Tijdens het leven in de baarmoeder ontstaan de primitieve reflexen
 • Primitieve reflexen huizen in de hersenstam, een zeer rudimentair deel van de hersenen
 • Primaire responsen helpen het kind geboren worden en zouden aanwezig moeten zijn in een voldragen baby vanaf de geboorte.
 • Primitieve reflexen verdwijnen tijdens het eerste levensjaar door het steeds rijper worden van het brein. Posturale reflexen komen op.
 • Houdingsreflexen ontwikkelen zich gedurende de eerste 3,5 jaren en zorgen voor het automatiseren van bewegingen, (rechtopstaande) controle, evenwicht en houding
 • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe meer er sprake is van NDD of neuromotorische onrijpheid van het centraal zenuwstelsel.

Bewegen is de eerste taal van een kind. Het ABC (Aandacht, Balans en Coördinatie) is de ontwikkeling bij een kind een oefening van de grove en fijne motoriek. Als het kind nog weinig ‘woorden’ (beweging) in zijn ‘woordenschat’ (bewegingsmogelijkheden) heeft kan dit later een probleem geven bij het ‘cognitieve’  leren (non motoriek). Hierdoor kunnen beter hun leerproblemen overwinnen…

 

1 dagcursus “Eerst bewegen, dan leren” wordt gegeven op verschillende locaties o.a. door Jur ten Hoopen, Gabrielle Alberink. Kijk ook voor data van de 1 dagcursus Eerst, bewegen dan leren op de homepagina van www.inpp.nl 

INPP Licentiate

INPP-Licentiate_UK_RGB-3

Als u dit logo ziet dan weet u zeker dat deze therapeut opgeleid is door een officiële opleider van het INPP instituut. De opleiding tot NDT-INPP therapeut kan in Nederland gedaan zijn, of bij een INPP instituut in Engeland, Duitsland of Polen. De therapeut heeft een praktijk in Nederland en heeft daardoor het lidmaatschap (Licentiate) bij INPP in Nederland. Deze erkenning verkrijgt iemand alleen als deze voldoet aan de eisen en richtlijnen van het instituut. Op deze manier kan de kwaliteit van de INPP-therapeuten worden gewaarborgd. Zie: INPP therapeuten

 

BOEKEN BESTELLEN over Reflexintegratie:

EERST BEWEGEN DAN LEREN DOOR SALLY GODDARD-BLYTHE

Eerst bewegen, dan leren is te bestellen voor € 33,10 (inclusief 9% btw) + € 4,95 (verzendkosten) = € 38,05.

Als u het boek per email besteld wordt deze per omgaande naar u toegestuurd. De factuur vakliteratuur op uw eigen naam of op naam van uw bedrijf wordt per e-mail verstuurd. U krijgt na een email aanvraag bij de uitgever een wetransfer toegestuurd. Deze download heeft veel video’s van de testprocedures en de oefeningen. U krijgt ook in een pdf alle materialen die u kunt downloaden en afdrukken. U kunt het bedrag per internetbankieren overschrijven. Bestellen kan bij: Jur ten Hoopen

Als u beide exemplaren tegelijk besteld ( Reflexen, leren en gedrag en Eerst bewegen,dan leren) zijn de verzendkosten € 4,95. (post.nl tot 2 KG) Eerst Bewegen dan Leren + Reflexen, leren en gedrag totaalbedrag inclusief verzending € 70,00

Leerproblemen, Eerst bewegen, dan leren

Klik hier voor inhoudsopgave

De informatie in dit boek geeft u meer inzicht over de leerproblemen van uw kind. Het boek geeft u een uitgebreide testprocedure over de primaire reflexen  en een oefenprogramma voor reflexintegratie.

REFLEXEN, LEREN EN GEDRAG DOOR  SALLY GODDARD BLYTHE

Reflexen leren en gedrag is te bestellen voor € 31,95 (inclusief 9% btw) + € 4,95 (verzendkosten)=  € 36,90 Wilt u bij informatie aanvragen en bestelling alstublieft uw telefoonnummer en adres vermelden!

Als u het boek per email besteld heeft wordt deze per omgaande naar u toegestuurd met een factuur vakliteratuur op uw eigen naam of de naam van uw bedrijf. U kunt het bedrag per internetbankieren overschrijven. Bestellen kan bij: Jur ten Hoopen

Klik voor inhoudsopgave

De informatie in dit boek geeft u meer theoretisch inzicht over de leerproblemen en leerstoornissen van uw kind. Het boek geeft u een uitgebreide opsomming over de primitieve en posturale reflexen en welke invloed deze hebben op de zintuigen en waarom  een reflexintegratie oefenprogramma volgens INPP voor uw kind kan helpen.

Elk jaar wordt er een internationale conferentie van INPP georganiseerd.

THE INSTITUTE FOR NEURO-PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY (INPP)

INPP (The Institute For Neuro-Physiological Psychology) is in 1975 door Peter Blythe PhD opgericht om onderzoek te doen naar de effecten van onrijpheid in het functioneren van het centrale zenuwstelsel en vooral welke invloed dit op leren (leerproblemen), emotioneel functioneren en gedrag heeft.