Leerproblemen

leerproblemen en concentratieproblemen

HULP BIJ:

Leerproblemen zijn talrijk en zijn goed te behandelen met de INPP methode.  De INPP methode is een niet invasie methode om door een bewegingsoefening de fijne en grove motoriek te trainen.

Leerproblemen kunnen voortkomen uit een afwijkende reflexactiviteit en hierdoor kan door een gebrekkige structuur van het centrale zenuw stelsel op verschillende gebieden het funtioneren beinvloeden.(Neuromotorische ontwikkeling en neuromotor immaturity NMI)

Leerproblemen kunnen een neuro motorische oorzaak hebben, dat betekend dat er de grove en fijne motoriek niet goed met elkaar samenwerken door een verstoring op hersenstam niveau. Dyslexie kan ook een oorzaak zijn mits een cluster van primitieve reflexen aanwezig is. Dit wordt ook wel neuro ontwikkelingsachterstand NOA genoemd.

Binnenkort kunt u op de download pagina veel artikelen in pdf vorm vinden over dit onderwerp. Verder vindt u op deze website informatie over het therapiemodel en welke kinderen geholpen kunnen worden.

Volwassene met angst en paniekaanvallen kunnen met deze methode geholpen worden als specifieke reflexen nog aanwezig zijn zoals de Tonische labyrinth reflex en de Moro-reflex. Deze beide reflexen werken direct op de labyrinthen in het binnenoor (evenwichtsorgaan) Volwassene kunnen ook zelf een vragenlijst invullen en contact opnemen met het instituut.

Hulp bij symptoom:

 • aandachtsproblemen
 • concentratieproblemen
 • gymnastiek
 • moeilijkheden met leren zwemmen
 • moeilijkheden om te leren fietsen
 • moeilijkheden met klokkijken
 • niet stil kunnen zitten
 • moeilijkheden met wiskunde
 • gekruisde lateraliteit
 • oog hand coordinatie
 • leesproblemen
 • spraak en articulatie
 • reisziekte
 • schrijfproblemen
 • selectief mutisme

 

Hulp bij diagnose:

Angstproblemen die bij volwassenen kunnen voorkomen:

Agoraphobia (pleinvrees) , angst en paniekaanvallen

Blythe and McGlown hebben geconstateerd dat bij 75% van de klienten gediagnostiseerd is met agoraphobia en dat er duidelijke aanwijzingen zijn met het centrale zenuwstelsel. Deze laten zich zien in de aanwezigheid van primitieve refexen en de afwezigheid van houdingsreflexen. Visuele perceptuele problemen en oogvolg bewegingen kunnen een directe relatie hebben naar problemen met balans en evenwicht, duizeligheid en angst en paniek aanvallen.

Als NOV een factor is bestaat de mogelijkheid om met het niet invasie bewegingsmodel van INPP weer cognitieve controle gekregen kan worden. Als u denkt dat NOV een deel van uw “probleem” is kan dan kunt u met de volgende link onze volwassenen vragenlijst downloaden.

De website is ook gekoppeld aan de www.inpp.nl en www.inpp.be

De INPP methode is een effectieve en simpele methode om te ontdekken of deze primitieve reflexen nog aanwezig zijn. (ook wel primaire reflexen genoemd)

Het behandelplan is gebaseerd op oefeningen die elke dag thuis gedaan worden. Hierdoor kan nog een aanwezig reflex in een hoger gedeelte van de hersenen opgenomen en geremd worden.

De volgende soort van angstproblemen kunnen bij volwassenen voorkomen als bijvoorbeeld pleinvrees, paniekaanvallen, eetstoornissen, zelfvertrouwen, overgevoelig voor geluid, Tinnitus, hoorproblemen.

Ook bij het zien kan het voorkomen dat de informatie niet goed wordt opgenomen. Zeer moe aan het einde van de dag en uitgeput zijn. Brandende en prikkende ogen. Snel afgeleid zijn bij het lezen. Lezen niet lang kunnen volhouden en niet begrijpen wat gelezen is.

In het dagelijks leven kan zelfs autorijden een belasting zijn. Het niet snel kunnen reageren op onverwachte situaties in het verkeer. Niet in situaties waar het nodig is snel te reageren. In paniek raken tijdens het autorijden. In een panieksituatie het stuur naar de verkeerde kant draaien.

Bij het horen kunnen ook moeilijkheden ontstaan. Met name bij de verwerking van het horen spelen de reflexen een rol (party cocktail deafness). Een auditieve vertraging of verwarring ontstaat snel met een nog aanwezige Moro-reflex.

Behandeling van leerproblemen volgens de INPP methode

www.leerproblemen.eu

www.inpp.nl

www.benaudira.nl

Kernwoorden INPP

■ NOA ■ Neuro-Ontwikkelings Vertraging ■ Neuro-Ontwikkelings Achterstand ■ NOV ■ Reflex ■ Reflexen Psychologie ■ Ontwikkeling baby ■ Neuro Fysiologie ■ Kinderen ■ GedragsmoeilijkhedenGedragsproblemen ■ Dyslectie ■ DyslexieDyspraxieDyscalculie Dispraktie ■ Dislektie ■ Leerproblemen ■ Leesproblemen ■ Moro reflexAsymmetrische Tonische Nekreflex ■ ATNR ■ Rekenproblemen ■ Huilen ■ Oogreflex ■ Woedeuitbarstingen ■ Concentratieproblemen ■ Schrijfproblemen ■ Ongeduldig ■ Moeilijkheden met leren ■ Problemen op school Oogproblemen■ Neuro ontwikkelingsachterstand ■ Houding Luisterproblemen■ Babyreflexen ■ Dyspractie ■ Neuromotorische ontwikkeling■ reflexen■ Neuromotor immaturity■ primaire reflexen■ Babyreflexen■ neuro-ontwikkelings achterstand